Deprem Sigortası

limon-sigorta-aracilik-hizmetleri-11

Deprem Sigortası

Deprem-sigortasi-dask-1-limon-sigorta

17 Ağustos 1999 depremi ile gündeme gelen doğal afet sigortasının genel adı olarak geçen DASK , kar amacı gütmeyen ve işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yürüten bir kurumdur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz, ka r amacı gütmeyen ve sigortacılıkta “sigorta havuzu” adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurum olup 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir ve Hazine Müsteşarlığınca denetlenir.

DASK Zorunlu Deprem sigortası ile depremin yarattığı maddi hasarlar ve deprem sonucu meydana gelen yangın, inãlak, tsunami ve heyelan gibi doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçenizde belirtilmiş teminatlar kapsamında nakit olarak karşılar. Binanız kısmen ya da tamamen zarar görmüş olsa da güvence altındadır.

Deprem-sigortasi-dask-4-limon-sigorta
Deprem-sigortasi-dask-2-limon-sigorta

Zorunlu deprem sigorta primlerinde diğer sigorta türlerinde olduğu gibi şirketten şirkete değişen bir fark yoktur. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun amacı, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem sonrası sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden rahatlıkla devam etmelerini sağlamaktır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan Zorunlu Deprem Sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul’da bulunan rizikolar için %12.5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17.5 oranında komisyon ödenmektedir.

Deprem-sigortasi-dask-3-limon-sigorta
Konuşmayı Başlat
1
Yardım Lazım mı?
Merhaba Yardım Edebilir misiniz?